SEFI KARATE

Dojo SEFI is een karateschool die al sinds 1975 bestaat.  Het Goju Ryu karate staat centraal waarbij invloeden uit andere martial arts worden meegenomen.

De trainingen zijn gebaseerd op de principes van het karate, waaronder lichaamsbewustwording,
weerbaarheid en respect. De actieve lessen dragen bij aan een goede conditie en zorgen voor een gezellige, informele sfeer. Ook de traditionele aspecten van de vechtkunst komen uitvoerig aan bod.

Het is vooral belangrijk om jezelf lekker te voelen in je eigen lichaam. Bij SEFI streven we ernaar dat iedereen dit doel bereikt op zijn of haar niveau. Iedereen is van harte welkom om mee te trainen.

  • De lessen vinden op de dinsdag en vrijdag plaats.

Kumite
Kumite is een algemene benaming voor gevechtsoefeningen met partner. Deze kunnen in meer of mindere mate een vaste vorm hebben. Zo valt het zogenaamde sportkarate hieronder, maar ook oefenvormen uit het Kempo komen aan bod.

Theorie
Bij SEFI vinden we het belangrijk om ook een stukje bewustwording te creëren over de achtergrond en geschiedenis van de vechtkunst. Daarom bestaat elk examen uit een praktisch en een (mondeling) theoretisch onderdeel. SEFI heeft daarvoor eigen theorieboekjes ontwikkeld waarin beknopt de relevante stof wordt behandeld.

Inhoud Trainingen

Tijdens de lessen staat het Goju-Ryu karate centraal. Ook zijn er aspecten van meer Chinees-georiënteerde systemen in de training verwerkt waaronder Tai Chi en Kempo. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod, waarbij de exacte invulling per training verschilt:

Kihon
Kihon is het trainen van de basistechnieken. Denk hierbij aan verschillende stoten, trappen, weringen en klemmen en grepen.

Kata & Bunkai
Een kata is een vorm waarbij aaneengesloten technieken worden getraind. Kata’s worden individueel uitgevoerd. Bunkai zijn partneroefeningen die de technieken uit de kata weergeven in partnervorm.

Het Goju-Ryu karate kent 12 kata’s:
Sanchin  Tensho
Gekisai Dai Ichi  Gekisai Dai Ni
Saifa  Seiyunchin  Shisochin
Sanseiru  Seipai  Kururunfa
Seisan   Suparinpei

Lestijden

De trainingen voor de volwassenen vinden plaats op de dinsdag- en vrijdagavond.

  • Dinsdag- en vrijdagavond trainen we in de Gymzaal van de Heidebloemstraat 75 (19:30 uur tot 21:00 uur).

Jeugdlessen:

  • Dinsdagavond (vanaf 13 jaar) en vrijdagavond (vanaf 10 jaar) trainen we met de jeugd van 19:30 – 20:15 uur in de Gymzaal van de Heidebloemstraat 75.

Vakantierooster:
Let op: Tijdens schoolvakanties zijn er geen reguliere karatelessen.

Achtergrond SEFI

Sensei Theo Theloesen (1946 – 2012)

SEFI is opgericht door Sensei Theo Theloesen in 1975. SEFI is ontstaan vanuit een vriendenclub waar aan de conditie werd gewerkt in combinatie met martial arts. Hier is dan ook de naam voor de club uit voortgekomen: SEFI, Self-defence en Fitness. De club begon als een kempo-karate school. Later is via het In-Yo Ryu Kempo de overstap gemaakt naar het Goju-ryu karate-do.

In het dagelijks leven was Theo vakleerkracht wis- en natuurkunde en docent Lichamelijke Opvoeding. Vanaf het moment dat hij zich aansloot bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) was hij een actief lid. Hij was jarenlang regio-bestuurslid van midden Nederland, werkte voor de Taiko en was dangraad examinator. Tevens was hij auteur van de Milleniumuitgave van de KBN in juni 2000. Verder was hij ook op wedstrijd gebied heel actief in de rol van A-scheidsrechter voor zowel kata als kumite en lid van de Nationale Scheidsrechters Commissie.

Sensei Theloesen was een man met een duidelijk eigen mening over Karate-do en altijd zoekende naar de juiste weg. Hij was een man met een grote kennis van de budosporten, een vaardig karate beoefenaar en één van de eerste erkende karateleraren in Nederland.

SEFI betekende heel veel voor hem. Hij was dan ook opgelucht dat de school wordt voortgezet door zijn zoon Gérard.
ng van naam, adres en telefoonnummer naar info@sefi.nl

Jeugdkarate

Naast de volwassengroep heeft SEFI een jeugdgroep voor kinderen vanaf 10 jaar. Op speelse wijze laten we kinderen kennis maken met de principes van het karate, waaronder lichaamsbewustwording, weerbaarheid en respect. De actieve lessen dragen bij aan een goede conditie en zorgen voor een gezellige, informele sfeer. De traditionele aspecten van de vechtkunst komen ook zeker aan bod, maar vanuit een losse, speelse benadering.

De lessen vinden plaats op de dinsdagavond vanaf 13 jaar (19:30 – 20:15 uur) en op de vrijdagavond vanaf 10 jaar (19:30 – 20:15 uur) in de gymzaal van de heidebloemstraat 75).

Heeft uw zoon of dochter interesse in het volgen van karatelessen bij SEFI? Stuur dan een mail naar info@sefi.nl. Kom gerust een keer gratis meedoen, ouders kunnen gewoon meekijken langs de kant.

Geschiedenis

Goju-ryu is een van de vier grote karatestijlen. Het betekent hard-zachte stijl. Go staat voor de hardere, rechtlijnige technieken die vaak met een gesloten vuist worden uitgevoerd. Ju, wat zacht betekent, staat voor de open handtechnieken die gebruikt worden voor het aanvallen, afweren en controleren van de tegenstander. Hieronder vallen ook de klemmen, grepen, worpen, takedowns en worsteltechnieken.

De ontwikkeling van Goju-ryu gaat terug naar Kanryo Higashionna (1853-1916). Higashionna heeft onder veel leraren getraind. In 1873 is hij naar Fuzhou in de Chinese provincie Fujian gegaan waar hij Chinees boksen bestudeerde onder verschillende leraren. In 1882 kwam hij terug naar Okinawa waar hij begon met lesgeven.

Een van zijn leerlingen, Chojun Miyagi (1888-1953), heeft de stijl rond 1929 de naam Goju-ryu gegeven. Rond 1940 heeft hij de kata’s Gekisai Dai Ichi en Ni toegevoegd aan de al bestaande kata’s van het Goju-ryu om beginnende leerlingen te helpen met het aanleren van de basistechnieken uit het Goju-ryu.

Met Gekisai Dai Ichi en Ni kwam het aantal kata’s uit het Goju-Ryu karate op 12 te liggen. Kata’s zijn vastliggende bewegingspatronen van verdedigings- en aanvalscombinaties die een karateka in zijn eentje, zonder partner, uitvoert. Binnen deze 12 kata’s van het goju-ryu ziet men gemakkelijk de invloeden uit Chinese vechtkunsten terug in de ronde bewegingen die in de kata’s worden uitgevoerd. De uitleg van de bewegingen die men in een Goju-Ryu kata oefent, bevatten ook veel meer technieken uit het dichtbij-gevecht dan stoten en trappen.

Een ander belangrijk kenmerkend onderdeel van het Goju-Ryu dat men ook makkelijk terug ziet in deze kata’s is het belang van een juiste ademhaling. De kata Sanchin en Tensho zijn hierbij belangrijke kata’s uit het Goju-Ryu; Sanchin voor de meer hardere (Go) technieken, Tensho voor de meer zachtere (Ju) technieken.

De nadruk op ademhaling en vastliggende bewegingspatronen ziet men overigens ook terug in het bekende traditionele Chinese Tai-chi. Hier wordt echter de nadruk meestal meer op de gezondheid dan op de vechtkunst gelegd.